Städlista FBK:s klubbhus 2024 Vecka 16 - 46
Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Dan Karlsson Figeholm 070-273 26 04 16
Åke Josefsson Figeholm 072-202 42 65 18
Edvin Asseldonk Oskarshamn 072-341 00 31 19
Fredrik Stenqvist Figeholm 070-110 28 93 20
Rasmus Edvardsson Krokstorp 073-520 26 27 21
Per Sjögren Figeholm 070-508 81 35 22
Katharina Schubert Figeholm 076-184 04 03 23
Roland Mandell Kalmar 070-262 22 82 24
Helena Bäcklund Björnhult 073-1828374 25
Jonas Brandén Bjärred 070-2162010 26
Hans Seife Berga 070-5472899 27
Adam Terrs Viken 076-130 75 83 28
Mikael Björkman Växjö 070-7366575 29
Göran Skoglund Färjestaden 070-2748811 30
Jakob Lundholm Jönköping 070-797 83 74 31
Dirk Rosskamp Vetlanda +4915208593340 32
Robert Yngve Jönköping 072-232 07 06 33
Paul de Vries Norrhult 070-423 39 52 34
Christer Ringdahl Kalmar 070-9225166 35
Fredrik Eriksson Fredriksdal 070-2167323 36
Klubbhusstädning


37
Ralf Sattelmeier Baggetorp +4911794707878 38
Ion Rusu Figeholm 072-252 31 15 39
Henrik Svensson Figeholm 073-5450111 40
Sammy Janbring Figeholm 070-640 16 44 41
Hans Fernström Figeholm 070-9690716 42
Rasmus Fornander Figeholm 070-5771257 44
Niklas Björnstam Figeholm 070-3033155 46
Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB