Städlista FBK:s klubbhus 2023 Vecka 33 - 2023 Vecka 52 
Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Siv Stämneryd Mönsterås 070-533 80 62 33
Helge Torstensen Älvsjö 076-336 50 03 34
Ulrich Schmidt Figeholm 00491717718277 35
Klubbhusstädning (arbetsdag)


36
Evert Börjesson Oskarshamn 070-681 29 46 37
Kåre Gunnarsson Oskarshamn 070-551 83 69 38
Andreas Uhre Fårbo 070-567 17 79 39
Mona Lundqvist Figeholm 070-848 82 95 40
Jonas Mörberg Nässjö 072-5149823 41
Hampus Olsson Fårbo 070-6533326 42
Adam Terrs Viken 076-130 75 83 43
Petter Montan Oskarshamn 070-736 01 00 44
Erik Norman-Gokall Figeholm 070-6330269 46
Heiko Maass Oskarshamn 076-7649048 48
Jonas Jonsson Figeholm 073-0737528 50
Torbjörn Åkerman Figeholm 072-744 72 47 52
Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB