Regler för arbetsplikt och städning av klubbhuset

I båtklubben finns alltid arbeten som behöver utföras, både på hus och bryggor och genom att engagera båtägarna får vi en större delaktighet i verksamheten. Dessutom innebär eget arbete att klubben slipper köpa in tjänsterna och vi kan därmed hålla avgifterna på en rimlig nivå.

Arbetsplikt

Arbetsplikten är sex timmar per år för de medlemmar som har båtplats och/eller vinterförvaring i FBKs regi.

Ej fullgjord arbetsplikt debiteras med en mindre avgift

Vanligtvis är det 2-3 gemensamma arbetsdagar vår respektive höst.

Städning klubbhus

Städning av klubbhuset görs av medlemmar som hyr båtplats och /eller uppläggningsplats av FBK. Städningen delas upp enligt lista som publiceras på hemsidan och i Årbladet.

Ej fullgjord städning debiteras med en mindre avgift

 

För mer information vänligen logga in.    (Användarnamn "Medlem" , Lösenord framgår i Årbladet)
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB