FBK aktuella lokal temperaturer

Då klubbens lokaler till stora delar är obemannade finns lokala temperaturgivare som mäter temperaturen på några valda platser. Platserna är valda utifrån potentiell risk för att något skall frysa sönder.

Temperaturmätarna är främst integrerade i branddetektorerna. I händelse av att värmen inte fungerar som den skall och det skulle bli en köldknäpp så skickas e-post larm till valda personer så korrigerande åtgärder kan vidtas.

Centralenheten för branddetektorerna (temp-givarna) skickar  aktuellt temperatur till Thingsspeak.com där vi loggar dem enligt nedan. Visade temperaturer uppdateras automatiskt vart 20:e minut.

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB