Tidningen Årbladet

Arbladetlogga

Årbladet
     
Redaktör   Adress
Inger Nicklagård
Nygatan 4B
572 75 Figeholm
 

Figeholms Båtklubb
Ågatan 2
572 75 Figeholm

Tel: 070-363 14 56

 
arbladet@fbk.nu    
     

Medlemskap

 


Medlemsavgifter se priser och avgifter  

Bankgiro 5848-3256

 Ansökan om medlemsskap
 

   
     
Annonspriser   Tryckt av:
Helsida 2.300 kr/år, halvsida 1.250kr/år, kvartssida 800 kr/år.                     

Föreningstryckeriet
Oskarshamns kommun

Medlemmarnas privata annonser är gratis.      
     

Manusstopp och utskickningsdagar
Datum för manusstopp och utskick se årsplan

Nr

1
2
3
4

Antal
exemplar

500
500
500
500

Manusstopp

31 jan
1 maj
20 aug
12 nov

Utskick

7 feb
14 maj
10 sept
26 nov

Kommentar

Årsmöte
Inbjudningar sommarens program
Kräftskiva, familjekapp, höstmöte
Nya funktionärer


Årbladet utkommer 4 ggr per år.
Skicka gärna in artiklar och fotografier!
Vi tar emot digitalt material, utskrifter och handskrifter.
Publicerade bidrag belönas med en Trisslott.
Författarna är själva ansvariga för artiklarnas innehåll och bilderInnehåll nr:

  1. Kallelse och inbjudan till årsmöte med samkväm. Verksamhetsberättelser för kommittéer och klubb. Valberedningens förslag. Programförslag. Sjösättningsinformation.
  2. Rapport från årsmötet. Inbjudningar till sommarens arrangemang (midsommar, hamnfest, eskader, gudstjänst, kräftskiva). Inbjudningar till kappseglingar. Fastställt program. Anropslista. Vårrustning hus och holme. Ny styrelse.
  3. Bilder och rapporter från sommaren. Resultat från kappseglingar. Kallelse och inbjudan till höstmöte. Valberedningens förslag till nya funktionärer. Torrsättningsinformation. Avrustning holmen.
  4. Rapport från höstmötet. Nya funktionärer. Inbjudan till utbildning.

I alla nummer: spalt/kåseri från ordförande, kassör, kappseglingskommittén, redaktören. Städlista. Nya medlemmar. Kommande arrangemang. Funktionärslista. Bidrag från medlemmar. Info från kommittéer. Annonser. Arbetsdagar.

Hälsningar Inger Nicklagård

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB