Program 2023

Figeholms Båtklubb ungdomssektionen 2023

Träningar

Onsdagar Kl 18:00 - ca 19:30
Vi låser upp jolleförrådet 17:30
Vårstart 3 maj
Höststart 16 augusti

Tävlingar

Datum för tävlingar meddelas under säsongen
Klubbmästerskap
Kommunmästerskap

Patrik Fornander 070-515 25 54  

1540-opti-001

FBK:s seglarskola 2023

För dig som vill lära dig segla!
FBK har sedan 70-talet arrangerat seglarskolor i Figeholm. I första hand har det handlat om segling med optimistjollar men det har även handlat om E-jolle och Laser.
Vi brukar ha ca 25-30 deltagare varje år varav ca 10 är nybörjare. Klubben har fostrat flera duktiga seglare som bl.a. deltagit i både SM, NM , EM och VM.

 

Första veckan på sommarlovet har vi traditionsenligt en seglarvecka där man håller till på klubbens egen holme kallad Seglarholmen. Deltagare i seglarskolan har förtur till seglarveckan.

Figeholms Båtklubb certifierad av Svenska Seglarförbundet att arrangera SSF seglarskola. 

        Cert seglarskola                        

Nedan följer lite information om vad som gäller för FBK seglarskola/jollesegling 

När kan man börja segla jolle?

 • - När börjat minst årskurs 1. 
 • - Man ska vara simkunnig. 

Vad krävs för att segla? 

 • - Anpassa kläder efter väder, det är oftast kallare ute på havet.
  - Egen f
  lytväst, lämpligen seglarväst
  - Ett extra ombyte i reserv
  ( viktig)

Tider och frånvaro:

 • - Seglarskolan onsdagar kl.18:00-19:30 vid FBK:s jolleförråd. 
  - Rigga gärna båten innan träningen. Förrådet öppnar 17.30

  - Meddela Patrik Fornander 070-515 25 54 om ni inte kan komma. 

Kostnad:
Juniormedlem från seglarskola eller seglarläger är registrerad i medlemsregistret även om junioren ingår i familjemedlemskap. (avgift 0 kr)

Medlemsavgift junior 150 kr (Medlem under 20 år)

Föräldrahjälp 

För att träningarna skall fungera krävs hjälp av föräldrar några gånger per termin. 
Hjälpen består i att: 

 • - Finnas till hands när båtarna skall riggas en halvtimme innan träningen/seglingen börjar. 

 • - Hjälpa till att rigga jollar 

 • - Ta emot jolleseglarna vid bryggan, när de avslutar sin segling. 

 • - Finnas till hands när seglingen avslutas och allt material skall plockas  
  undan ca en halvtimme efter att seglingen avslutats. 

Denna hjälp från föräldrar gör att tränarna kan ägna mer tid åt seglarna än åt material/båtar. 

FBK disponerar idag: 

 • - 10 optimistjollar. 

 • - Två C55, lite större jollar som man kan segla flera ungdomar i tillsammans med tränaren/ledaren. 

 • - En rib båt och två mindre motorbåtar som följebåtar, samt även tillgång till en lite större motorbåt som är klubbens men inte ”vikt” till ungdomskommitn. 

FBK:s Tävlingsverksamhet:
För de ungdomar som vill tävla i jollesegling och är medlemmar i FBK gäller: 

 • - FBK sponsrar tävlande ungdomar med anmälningsavgifter till tävling på regional och nationell nivå. 

 • - FBK sponsrar tävlande ungdomar med reseersättning till tävlingar. För att erhålla reseersättning skall samåkning tillämpas i störst möjliga utsträckning. 

 • - För att få bidrag krävs att seglaren eller anhörig till seglaren deltagit aktivt i FBK:s ungdomsverksamhet under året för att på så sätt få en erfarenhetsåterföring till nya seglare i verksamheten. 

FBK ungdomskommitté 

Det är ungdomskommittén i FBK som arrangerar seglarskolan och den består av:

Sammankallande:
 PatrikFornander   070-515 25 54
   Pelle Bergvall  073-844 88 84

 Rasmus Fornander  070-577 12 57
   Lucas Söderlund  073-675 03 21
   Louise Nikolausson  070-602 88 51
   Anna Stenström  070-391 46 97
   Max Stenberg  076-026 11 84
   Marcus Ekström
 072-200 99 56
   Jeanetté Fornander  070-515 25 53

 IMG_4610

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB