FBK - Brygg- och uppställningsplatser

I båtklubben administreras totalt ca 150 bryggplatser och ca 50 uppställningsplatser för vinterförvaring.
Vedudden
25
Gamla kajen
43
Löjviken brygga B och landbtyggan

36
Norrån
9
Vasakajen
19
Qwillströms plan B Landbryggan
14
Qwillströms plan B flytbryggan
19

fbk_bryggorMedlemmar kan ansöka om båtplats och uppläggningsplats. Ansökan för dessa görs var för sig. En tilldelad båtplats ger inte automatisk rätt till en uppställningsplats

Uppläggningsplatser finns på Vasakajen och Vedudden

Ansökan görs antingen via blanketten medlemsansökan eller i direktkontakt med båtplatsansvarig.

Vid erhållande av båtplats ingås avtal med FBK där villkoren för båtplatsen regleras. Aktuellt båtplatsavtal återfinns här.

Tilldelning av platser görs utifrån tillgång, storlek/djupgående. En viss förtur ges till boende i Figeholms samhälle.

Notera att det kan finnas lediga platser men där sökande har avböjt platsen av olika skäl, sökande kvarstår med sin köplats även om en plats avböjts. Önskemål och kölista till båt och vinteruppställning administreras av FBK bryggplatsansvarig.

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB