Uppläggning av segelbåtsmaster


På vågbrytaren vid sjösättningsrampen på Vasakajen finns ett grenställ för förvaring av segel-båtsmaster.
De som vill förvara sin mast i stället ombeds du höra av sig till kassören, som fördelar platserna. I första hand kommer de som tidigare haft sin mast i det gamla mastskjulet att beredas plats. Samma regler och försäkringsvillkor gäller för master som för båtar på land, det vill säga det är båtägarens ansvar att se till sin egendom och dennes försäkring som ska täcka eventuella skador.

Pris: Se prislistan.
ny bildny bild (1)

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB