Verksamhetsberättelse för ungdomskommitten 2018 


16/5 Vårsäsongens jollesegling startade med information för barn och föräldrar, därefter segling. 9 deltagare under våren seglade optimist och 2 deltagare seglade C55. Det var 2 träningstillfällen i veckan, onsdagar och söndagar. Sammanlagt var det 6 medverkande tränare/ledare under vårsäsongen. 

 

16-20/6 Årets seglarvecka med 19 deltagare och totalt 10 ledare/tränare. Störst fokus under veckan låg på att segla optimist, fortsättningsgruppen fick vid ett tillfälle prova på att segla C55. Veckan avslutas vid klubbhuset med märkes och diplomutdelning i föräldrars närvaro, barnen bjöds på glass. 

 

28/8 Uppstart för höstens jollesegling. Höstens deltagarantal var 7 barn som alla seglade optimist och 7 medverkande tränare/ledare. Under hösten hölls 2 träningar i veckan, tisdagar och söndagar.  

 

8/9 Klubbmästerskap med 4 startande deltagare i optimist. Avslutades med prisutdelning och grillning. 8 funktionärer medverkade. 

 

9/9 Kommunmästerskap med 8 startande deltagare i optimist (varav 5 från Figeholm). därefter 3 startande deltagare i laser. Avslutades med prisutdelning och grillning. 8 funktionärer medverkade. 

 

22/9 Avslut för höstterminen med jollevård och korvgrillning.  

Under året har kommittens medlemmar bytts ut och och består nu av;  

Sammankallande Rasmus Fornander. 
Lucas Söderlund, Patrik Fornander, Rasmus Ek, Max Stenberg, Evelina Karlsson, Louise Nikolausson, Anna Stenström, Pelle Bergvall.  

Avhopp från kommitten; Robert Pettersson, Annika Smedberg.  

 

Förutom ovanstående aktivitet har kommittens medlemmar vid flertal tillfällen haft olika möten och materialvård.   

Tack för seglar året 2018! 

 

Ungdomskommitten, 

 

Rasmus Fornander. 

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB