Lokal utprickning

Många av er har säkert som jag undrat över de lokala utprickningar som finns i våra hemmavatten. Jag gjorde det enda raka, jag frågade Börje om han visste! Naturligtvis hade han ett svar på min fråga och jag ska nu försöka redogöra för de olika märkena.

Om man lämnar kajen vid klubbhuset passerar man strax Vasakajen och Sjöräddningens brygga. Tittar man in i viken, Löjviken, ser man tre röda och en grön fender som sticker upp ur vattnet. De är tänkta att använda för att gå in till bryggorna i Löjviken där det är som djupast. Som i alla leder in till hamnar, med få undantag, går man med de röda märkena om babord och det gröna om styrbord.

Fortsätter man ut i farleden ser man efter att ha passerat Äspö tre gröna och två röda prickar om styrbord, söder om farleden. De är avsedda att leda båtar runt Äspö, något som kan vara trevligt då man ju kan passera under bron och ta ett ärevarv! Även här gäller principen att utprickningen leder in till hamnen, alltså röd om babord och vice versa.

Tills sist återstår de prickar som står runt Seglarolmen. De är fem till antalet och är uppdelade i två par och en ensam grön. Den ensamma gröna går att sikta på när man lämnat farleden vid den gröna pricken i farleden vid Träggesholmen. Alternativt kan man köra på en linje mellan västra udden på Träggesholmen och södra udden på holmen strax norr om Seglarholmen. När man närmar sig holmen den vägen har man flera bryggor att välja på. Antingen kan man gå in mellan prickparet som leder in i den södra viken på ön, det gäller bara att se upp för stenen strax utanför bryggan, eller så kan man använda bryggan på den norra udden. Rundar men den ensamma gröna pricken norr om ön ser man snart det andra prickparet. Efter att ha passerat mellan prickarna är man framme vid bryggorna på öns östra sida.

Alla de märken som beskrivits ovan är utsatta av privatpersoner och det finns alltså inga garantier för att de står rätt efter vintern eller att de blir kontrollerade med något intervall som med de officiella sjömärkena. Alltså kan man bara använda dom som hjälp då man själv verifierat att den egna båten går klar vid aktuella förhållanden typ vattendjup etc.

Nedan har jag försökt att rita de lokala utprickningarna och farlederna i ett sjökort.

Seglarholmen lokal utprickning

Notera även regler vid uthyrd Holmen

/Mattias Pettersson


 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB