VikingtrofenSEGLINGSFÖRESKRIFTER

REGLER

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) och med de skandinaviska och svenska seglarförbundens tillägg, dessa seglingsföreskrifter och 2016 års SRS-tabell.

SÄKERHET

Skepparen ansvarar för att båt är utrustad med nödvändig säkerhets och navigationsutrustning. Skepparen är ansvarig för att deltagande båt har giltig försäkring.

SKEPPARMÖTE

09.30, meddelanden anslås på klubbens anslagstavla på klubbhuset.
Ändring av seglingsföreskrifterna sker senast kl. 09:30 på skepparmötet.

START

Lördagen den 27 maj 2017 kl. 11.00.

STARTSYSTEM

Seglingen startas enl. regel 26,system 1.
  • 5 min varning,  ljudsignal alt (klassflagga ljudsignal)
  • 4 min,  förberedelse,  ljudsignal alt (flagga P skott)
  • 1 min,  ljudsignal och/alt flagga P ned)
  • 0 min start, ljudsignal alt ( skott klassflagga ned).
Alternativ startprocedur kan meddelas på skepparmötet

BANA

Seglingen äger rum på en bana med följande sträckning. (se skiss)

GRÖN BANA

Hommeskär – Blackan – Yttre Rönnerev – Bennen – Blackan – Hommeskär.

RÖD BANA

Omvänt.

BANLÄNGD

C:a. 11 nautiska mil.

START OCH MÅLLINJE

Utgöres av en linje begränsad av en yttre flaggboj och en flagga placerad på Hommeskär

BANÄNDRING

Ändringar anslås innan kl 09:30 på anslagstavlan vid klubbhuset därefter kan banan ej ändras.

TIDSBEGRÄNSNING

Max tid för första båt i mål är 4 timmar. Båtar som ej gått i mål 2 timmar efter första båt anses ha utgått.

ALTERNATIVA STRAFF

KSR:s regel 44.2, straff med 720 graders svängar kommer att gälla.

PRISER

Segraren erhåller en inteckning i Vikingtrofén.
Nyttopriser delas ut till, 1 : a, 2 : a, 3 : e, båt.

PRISUTDELNING

Nyttopriser delas ut direkt  efter det att alla gått i mål och vandringspriset delas ut på höstmötet.

ANMÄLAN & STARTAVGIFT

Anmälan görs till Ulf Karlsson: ulf.calzon@spray.se senast fre 22/5, startavgift blir då 200kr, efteranmälan resulterar i en startavgift på 300kr. Startavg. betalas i klubblokalen.

EXPEDITIONEN

Inrymd i FBK:s klubblokal på Gamla Kajen. Tel. 0491-31652.
Öppettider: 9.00-10.00 seglingsdagen

MER INFO

Ring, Ulf Karlsson 076 168 83 22

BANBESKRIVNING

vikingbana2014
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB