INBJUDAN TILL FAMILJEKAPPSEGLING

Med tillhörande kräftskiveknytis, på kvällen, på Seglarholmen

Har du kölbåt är du välkommen att delta i familjekappseglingen lördag den 18 augusti 2018 med första start kl. 11.00.

Kappseglingen genomförs med jaktstart där start och målgång sker vid Vasakajen i det fall vinden är gynnsam, i annat fall anpassas banan så att man slipper kryssa i trånga passager. Detta görs genom en förkortning av banan vid start- målgång som då utspelar sig på Fågelöfjärd. Se originalbanan nedan

Anmälan om deltagande görs till: Ulf Karlsson: ulf.calzon@spray.se. Ankomstanmälan sker i FBK:s klubbhus mellan 09.30-10.00 under tävlingsdagen. På skepparmötet klockan 10:00 sker meddelande om bantyp och starttid korrigerad för vind och SweLYS/SRS –tal. Startavgift 100 kronor, vid anmälan senast tisdag 14/8, därefter startavgift. 200 kr

Välkomna!                                        Arrangör: Kappseglingskommittén Figeholms Båtklubbfamiljekappen

Seglingsföreskrifter se här

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB