FBK mastkran på Vasakajen och råd vid riggning
FBK mastkran

Vid användning av mastkranen gäller att reglerna för denna tillämpas.

Anvisning för användning av mastkran:

Mastkranen används på brukarnas egen risk. Respektera angiven maxlast. Mastkranen får endast användas för av- och påmastning.

Kranen kontrolleras årligen enligt SBUs direktiv ”Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar”.
Brukarna ska kontrollera att inga felaktigheter finns på kranen som kan äventyra säkerheten. Om felaktigheter upptäcks skall dessa anmälas till materielkommittén eller styrelsen.

Undvik ensamarbete. Var helst minst tre personer vid lyfthantering av master.
Håll uppsikt på båtar som kan ge svall och försvåra arbetet.
Undvik att masta på eller av i hård vind.
Se till att åskådare befinner sig på en behörigt avstånd.

Placera lyftstroppen i närheten av eller över mastens tyngdpunkt. Om stroppen placeras för långt ner blir masten ”topp-tung” vilket orsakar kraftig obalans och gör det svårt att hålla mastens nederända.

Lås kroken. Använd hela och felfria sling och tampar för lyftet.

Ge akt på vajrarna på vinscharna så att de hela tiden är sträckta. Lösa varv på vinschen ger upphov till ryck och i värsta fall tappad last. Som vinschhandtag används ett standard segelbåts handtag för skotning av segel.

Gå ej under hängande last.

Parkera kranen inlårad över land men inte stumt mot ändstöden och med kroken fäst då du lämnar den.

Undvik att klättra i mastkranen. Använd säkerhetslina om det är tvunget att klättra upp i kranen.

Kom ihåg att det är du, i egenskap av båtens skeppare, som är ansvarig för olyckor och skador som uppstår genom slarv eller okunskap.

Råd vid riggning:

Se Seldéns ”Råd och tips” som är ett bra hjälpmedel vid riggning av segelbåtar, den finns att läsa på Seldéns www.seldenmast.com (skulle inte länken fungera finns en kopia här)

Revision 2017:1

 


 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB