Båtplatsansvarig
Magnus Nicklasson 070-646 63 13

Försäkringsansvarig
Magnus Nicklasson 070-646 63 13

Hobbygruppen
May Andersson 0491-312 78

Informationsansvarig/PR
Hanteras av styrelsen

Medlemsregister
Hanteras av Kassör

Utbildnings- och SISU ansvarig
Hanteras av styrelsen

Miljöansvarig
Hanteras av styrelsen

Webbansvarig
Hanteras av styrelsen

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB