Styrelseprotokoll 5 mars

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Fredrik Stenqvist, Kerstin Hemmingsson, Ingela von Post Andrée, Gunilla Andersson, Rolf Wiberg, Håkan Odéhn, Owe Carlsson

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för februari godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Inget att rapportera. Svenska lag (fråga från förra mötet) är inte relevant för vår verksamhet, riktar sig främst till lagsporter fotboll etc. Anmälningar till seglarskolan har börjat komma in.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Inget att rapportera. Herkules ska ses över, kabelbyte, ersätta zink och allmän service.

4:4 Aktivitetskommittéer

Planering av årsmötet pågår.

4:5 Materielkommittén

Kättingar ska bytas på seglarbryggan på Seglarholmen. Dykare måste anlitas. Bertil kontaktar Richard och Per.

 

4:6 Pontonbåtskommittén

Möte i måndags. Ny skeppare Johnny Ritz. PB Holger har fått en större summa skänkt. Man har också sökt driftbidrag via några kommunala fonder. Inbjudningar har gått ut till några kommunala verksamheter för att locka resenärer. Marknadsföring via SPF och PRO. Sjösättning 6 maj och provkörning 15maj.

 

4:7 Gästhamnskommittén

Det mesta är på plats inför säsongen. Förfrågan städning är utskickad, inväntar ytterligare offerter. Informera i Årbladet om röd/grönskyltning. Även hamnvärdarna ska få information. Förslag hur nyckelhanteringen ska ske i fortsättningen finns. Försöker få klarhet i smidigaste hanteringen av sopcontainern vid gästhamnen.

 

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Valberedningen har ett förslag till styrelse klart till årsmötet.

§ 5 Kalender

Smålandsbåtförbund har styrelsemöte 9/3. Richard deltar. FBK har årsmöte 16 mars. Styrelsemöte2/4. Gästhamnar i Småland har möte 3/4 där vi deltar, syftet är att bygga nätverk mellan föreningarna.  Richard deltar i Sveriges Båtriksdag 6–7 april. Runt den 11/4 öppnar kommunen upp vatten till kajerna. 13/4 har Smålands båtförbund årsmöte.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Förslag till beslut för inlämnadavfallshanteringsplan har kommit från kommunen. En uppdatering angående hantering av returburkar har införts i planen. Arrendeavtalet med kommunen är klart. Ingen kontakt med kommunen angående bryggor och asfaltering. Ansökan om föreningsbidrag är inskickad.

Mats ser över nyckelhanteringen enligt överenskommen hantering. Kontakt med Bröderna Nilsson angående hur tak-kuporna ska hanteras. Mattias ska bytas mot Bertil som ansvarig i åtgärdslistan.

§ 7 Ekonomisk rapport

Genomgång av kassören. Saknas 31 inbetalningar av medlemsavgifter.

Nya elavtal har tecknats. Rörligt pris kommer att tillämpas framgent. Inga kommentarer i övrigt.

§ 8 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 9 Skrivelser

Se även Åtgärdslista. Skrivelse angående ändrade regler för livsmedelskontroll har inkommit. Kontroll sker två gånger under fem år.

§ 10 Utbildning och SISU

Inget nytt.

§ 11 Övriga frågor

Vi kan inte bidra med något speciellt till O-ringen.

Förslag till ändringar av avgifter från och med 2025 diskuterades och fastställdes (Nya avgiftstabellen bifogas). Medlemsavgifterna föreslås ligga kvar på nuvarande nivå (beslutas av årsmötet). Owe eller Richard kontaktas för att förhandla pris om det dyker upp ”långliggare”.

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 2 april kl 18. Årsmöte 16 mars.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 5 mars 2024

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande

 

 

 

Bilaga

 

Avgifter och prislista FBK från 2025-01-01


 

Avgifter och prislista FBK från 2025-01-01

Hyra

Pris 2020

Pris 2023-24

Pris 2025

Tid

Anm

Seglarholmen, företag

1000

1000

1200

Per dag

 

Seglarholmen, förening eller icke medlem

600

600

700

Per dag

 

Seglarholmen, medlem

300

300

300

Per dag

 

Klubbhus, företag

800

800

800

Per dag

 

Klubbhus,förening eller icke medlem

600

600

600

Per dag

 

Klubbhus, medlem

300

300

300

Per dag

 

Annonspriser

 

 

 

 

 

Årbladet, helsida

2300

2300

2300

Per år

 

Årbaldet, halvsida

1250

1250

1250

Per år

 

Årbladet, kvartssida

800

800

800

Per år

 

Gästhamn

 

 

 

 

 

Högsäsong <3,5 m

230

250

250

Per dygn

Ändrat 2023

Högsäsong >3,5 m

300

320

320

Per dygn

Ändrat 2023

Obemannad båt lågsäsong

120

120

125

Per dygn

 

Ställplats

 

 

 

 

 

Husbil inkl el

 

             2023/ 175

200

Per dygn

Från 2024

Medlemsavgifter

 

 

 

 

 

Junior

150

150

150

Per år

 

Senior

250

250

250

Per år

 

Seniorpar

300

300

300

Per år

 

Familj inklusive barn upp till 18 år

350

350

350

Per år

 

Pensionär

200

200

200

Per år

 

Pensionärspar

250

250

250

Per år

 

Avgifter båtplatser

 

 

 

 

 

Inträdesavgift båtplats

1100

1500

2000

 

 

Förtöjningsplats <2m

750

700

700

Per säsong

Båtens bredd

Förtöjningsplats 2-2,49m

800

800

800

Per säsong

Båtens bredd

Förtöjningsplats 2,5-2,99m

875

900

1000

Per säsong

Båtens bredd

Förtöjningsplats 3-3,49m

925

1000

1200

Per säsong

Båtens bredd

Förtöjningsplats 3,5-3,99m

1000

1200

1500

Per säsong

Båtens bredd

Förtöjningsplats 4-4,5m

1100

1500

1800

Per säsong

Båtens bredd

Uppläggningsplats

17

20

20

Per kvm & säsong

 

Mastställ

100

100

100

Per säsong

 

Övriga avgifter

 

 

 

 

 

Utebliven arbetsplikt

2000

2000

2000

Per år

 

Utebliven städning

300

300

300

Per tillfälle

 

Seglarläger

700

700

700

Per tillfälle

 2024-03-15

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB