Styrelseprotokoll 2 april

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Gunilla Andersson, Ingela von Post Andrée, Owe Carlsson, Patrik Fornander, 

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för mars godkändes.

§ 4 Rapporter från kommittéerna


4:1 Ungdomskommittén

Patrik meddelade att funktionen Svenska lag på Idrott-on-line inte är lämpligt för seglarskolan eller seglarlägret. Hittills är endast 3 anmälda till årets seglarskola, som börjar 8 maj, information ska ges i skolorna. På kommitténs möte 10 april görs genomgång av vilka ledare och instruktörer som finns till vårens aktiviteter. Utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av nytillkomna ledare. Övriga visar utdrag vart tredje år. Ungdomskommittén ska presenteras i nästa Årblad.

4:2 Kappsegling/eskader- och motorbåtskommittén

Inget att rapportera.

4:3 Bojkommittén

Herkules är upplagd och ska göras i ordning inför sjösättningen.

4:4 Aktivitetskommittéer

Sjösättning sker 27 april.

4:5 Materielkommittén

Seglarbryggan på Holmen ska åtgärdas under våren.

 

4:6 Pontonbåtskommittén

Holger bokad 4 juni av Pensionärsförening.

 

4:7 Gästhamnskommittén

Även i nästa Årblad kommer man att efterlysa café- och gästhamnsvärdar till sommarens aktiviteter. Arbetsdag för kommittén 7 maj då bl.a. skyltar ska sättas upp i gästhamnen och på Vasakajen. Vattnet på kajerna sattes på 29 mars.

Överenskommelse med KSRR angående sopcontainrar är så gott som klart, någon detalj återstår.  Frågor om ansvar för upphandling av städning i sanitetshuset är överflyttade till styrelsen. Flera firmor har sagt nej då man har svårt att utlova städning 7 dagar i veckan. Richard har kontakt med Haren som återkommer med offert. Alternativ till städfirma kan vara en egenanställd arbetstagare som upphandlar uppdrag med FBK för egenanställnings företagets räkning. Richard, Classe och Rolf ställer upp som gästhamnsvärdar under lågsäsong, Mats Magnusson ska också tillfrågas.

 

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Årbladet har manusstopp 16 april.

§ 5 Kalender

Richard och Owe åker till Oskarshamn på möte med Svenska Gästhamnar 3 april. Figeholmsmarknad 6 april, förfrågan har kommit om att klubben ska medverka på något sätt. Vi avvaktar och funderar till nästa marknad 10 juli då vi även har första hamnfesten. Årsmöte i Smålands Båtförbund 13 april, Richard medverkar. Arbetsdagar 20 april, 4 maj och 11 maj. Egenkontroll 22 april, checklista finns att följa. Sjösättning 27 april. Styrelsemöte 7 maj. 8 maj startar seglarskolan, gästhamnen och ställplatsen på Vasakajen öppnar.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades. Richard kontaktar Mats angående hur nya nycklar ska lämnas ut till medlemmar inom de olika kommittéerna.

§ 7 Ekonomisk rapport

Genomgång av kassören. Påminnelse angående medlemsavgifter och bryggplatsavgifter har skickats ut. De som ännu inte betalat kontaktas av styrelsemedlemmarna.

§ 8 Nya medlemmar

Roger Ericsson hälsas välkommen som ny medlem.

§ 9 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 10 Utbildning och SISU

För att kunna logga in på Riksidrottsförbundet och Idrott-on-line krävs från 9april att man använder appen Freja+ för id kontroll. Patrik kontaktar Pelle Bergvall om nya inloggningen i Idrott-on-line.

§ 11 Övriga frågor

Vi har inte fått någon återkoppling från Oskarshamns kommun angående önskemål om latrintömning för husbilar vid Rastplats Fårbo. Richard har kontakt med Richard Bergqvist på kommunen angående inspektion av bryggor och parkeringsplatser. Richard B återkommer innan 15 maj. Toaletten på Vasakajen bör ses över innan vi öppnar ställplatsen. Classe tar fram styrautomatik för styrning av elpatroner i varmvattenberedaren.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte 7 maj kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 2 april 2024

 

Justeras

 

Ingela von Post Andrée                            Richard Hobro

Sekreterare                                              Ordförande2024-04-20

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB