Styrelseprotokoll 13 juni

Protokoll från styrelsemöte i Figeholms båtklubb

Närvarande:

Richard Hobro, Classe Wörmke, Rolf Wiberg, Mattias Pettersson, Ingela von Post Andrée, Gunilla Andersson, Kerstin Hemmingsson, Kristoffer Lundgren, Håkan Odéhn, Inger Nicklagård, Eva Wörmke, Rose-Marie Wiberg, Inga-Lill Hobro, Patrik Fornander

§ 1 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående månads protokoll

Protokoll för maj godkändes. Det har inte gått att hitta något lämpligt datum för besök från kommunen.

Arrendeavtalet löper ut 30 april 2025 och förlängs därefter med ett år i taget.

§ 4 Rapporter från kommittéerna

 

4:1 Ungdomskommittén

Tack vare återstartsstöden har ungdomskommittén köpt in jackor till ledarna med tryck ”Jolle” på ryggen. Det är 36 ungdomar anmälda till seglarlägret. 12-13 ungdomar deltar varje onsdag på seglarskolan. Sista gången innan lägret är imorgon. Ny motor är inköpt till ribbåten. Kostnad 81000 kr. Vi kommer att få 40000 kr från SISU. Seglarmärken och tröjor till ledarna är beställt. Smålandscup den 17augusti i Figeholm.

4:2 Kappsegling/eskader- ochmotorbåtskommittén

Inget att rapportera. Finns intresse för en spontan eskader den 11-13 augusti?

4:3 Bojkommittén

Arbete pågår med bojar på Seglarholmen. Ny kätting till 8 bojar på Segelbåtsbryggan (den stora bryggan).

4:4 Aktivitetskommittéer

Midsommarplaneringen pågår. Det blir inspelad musik. Hamnfest den 1 juli och 4 augusti.

4:5 Materielkommittén

Vårens arbetsdagar är avklarade och det som var planerat har hunnits med.

Pumpen i brunnen måste lyftas. Kristoffer, Classe, Håkan och Richard ordnar detta.

Trädäcket för scentältet på gräsmattan utanför klubbhuset är klart.

Offert för byte av två fönster på Seglarholmen har mottagits. Prisförslaget accepteras av styrelsen. En dörr kommer också att bytas senare i sommar.

4:6 Pontonbåtskommittén

Det börjar komma in en del bokningar. Styrelsen är inbjuden till 20-årsjubileet den 15 juli.

4:7 Gästhamnskommittén

Allt är klart och godkänt av kommunen avseende ställplatserna.

Planering av hamnfesterna pågår.

Nationaldagsfirandet blev lyckat. Vi sålde 51 våfflor och mycket glass.

Go Marina fungerar inte längre. De kräver så mycket personlig information att styrelsen beslutar att inte fortsätta med Go Marina utan gå över till Dockspot. Andra gästhamnar i närområdet använder också Dockspot. Fungerar också för ställplatser.

Planen är att öppna hamnkaféet under midsommarveckan. Vi har en sommarjobbare per period.

4:8 Andra kommittéer och funktionärer

Tryckeriet har missat att det skulle vara färg på några sidor i senaste Årbladet.

Mattias hämtar de skänkta årgångstallrikarna som vi fått.

§ 5 Kalender

Avslutning seglarskolan inför sommarlovet 14 juni. Seglarläger för ungdomar 17-21 juni. Midsommarfirande vid klubbhuset 23 juni kl 14-16. Hamncafé öppet klockan 14-17 från och med den 19 juni då sommarjobbaren börjar. Hamnfester 1 juli och 4 augusti. Gudstjänst på Seglarholmen 2 juli. Marknad i Figeholm 12 juli. PB Holger jubileum 15 juli. Shalom kommer till Figeholm 29 juli. Eskader 11-13augusti. 15 augusti manusstopp Årbladet, inbjudan till Höstmötet ska med. 2 september arbetsdag. 5 september styrelsemöte.

§ 6 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks inte igenom.

§ 7 Ekonomisk rapport

Ekonomin följer plan och budget.

§ 8 Nya medlemmar

Vi hälsar Katarina Schubert, Rasmus Erlandsson, Erik Arenius, Robin Eriksson och Niklas Ademark med familjer välkomna som nya medlemmar. Det har även tillkommit ett antal juniormedlemmar.

§ 9 Skrivelser

Beslut från kommunen att allt är klart på Vasakajen, ärendet avslutas.

§ 10 Utbildning och SISU

Idrottsforum ägde rum 25 maj. 36 föreningar samt politiker deltog. Syftet med mötet var trygg och säker idrott samt utveckla och behålla medlemmar. Krishanteringspärmen ska uppdateras.

§ 11 Övriga frågor

Miljöinspektion ägde rum idag, inga anmärkningar. Avfallshanteringsplan ska tas fram senast den1 januari 2024, till åtgärdslistan.

Latrintömningen på Vasakajen är trasig. Kommunen ansvarar men ingen verkar vara ansvarig. Förslaget att införa latrintömning vi rastplats Fårbo har fått nej.

Det blev ingen infodag för nya medlemmar på grund av dåligt intresse. Nytt försök med mer personlig inbjudan i augusti.

Vi borde ha ett Instagramkonto. Någon som är intresserad? Ungdomskommittén har FB.

§ 12 Nästa möte

5 september kl 18.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Figeholm den 13 juni 2023

Justeras

 

Kerstin Hemmingsson                             Richard Hobro

Sekreterare                                               Ordförande2023-07-10

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB