2019 V47  -  2020 V16

 Städlista FBK:s klubbhus

Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Ola Karlsson Hjorted 073-0944649 47
Sebastian Nilsson Figeholm 0730-21 40 07 48
Peter Nilsson Oskarshamn 070-8735531 49
Volker Csott Kristdala 076-0370160 50
Mikael Svensson Figeholm 070-7594591 51
Görgen  Jonsson Figeholm 0491-31172 52
2020Carina Karlsson Figeholm 070-659 75 10 1
Lennart Lönningberg Figeholm 076-115 49 09 2
Magnus Nicklasson Figeholm 070-646 63 13 3
Jan Robertsson Figeholm 0491-314 45 4
Arne Olsson Misterhult 070-583 40 39 5
Håkan Sjöqvist Figeholm 070-5379457 6
Christian Färnstrand Figeholm 070-141 36 54 7
Jan Sörensen Figeholm 076-946 01 71 8
Anders  Robertsson Figeholm 0491-312 19 9
Gösta Karlsson Figeholm 070-620 95 69 10
Bertil Jonsson Figeholm 076-7931215 11
Göran Svensson Figeholm 070-778 36 01 12
Martin Eddysson Figeholm 070-9180455 13
Mats Gustavsson Fårbo 072-3133182 14
Peter   Berglund Figeholm 070-6368273 15
Patrik Lundgren Oskarshamn 073-508 81 41 16

Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB