Städlista FBK:s klubbhus 2021 V2 - V21 
Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Heiko Maass Oskarshamn 076-7649048 2
Robert Södermann Fårbo 070-2595741 3
Jonas Jonsson Figeholm 073-0737528 4
Torbjörn Åkerman Figeholm 072-744 72 47 5
My Engström Figeholm 073-9070621 6
Dan Karlsson Figeholm 0491-313 35 7
Åke Josefsson Figeholm 0491-313 22 8
Fredrik Stenqvist Figeholm 070-110 28 93 9
Per Sjögren Figeholm 070-508 81 35 10
Henrik Svensson Figeholm 073-5450111 11
Titti Svensson Figeholm 076-1154853 12
Sammy Janbring Figeholm 070-640 16 44 13
Hans Fernström Figeholm 0491-31300 14
Rasmus Fornander Figeholm 070-5771257 15
Niklas Björnstam Figeholm 0491-314 10 16
Helena Bäcklund Björnhult 0491-60115 17
Vårrustning klubbhus


18
Thomas Hultgren Fårbo 0491-68188 19
Ola Börjesson Figeholm 070-9492759 20
Ulf Carlsson Figeholm 076-168 83 22 21
Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB