2020 V8-25

 Städlista FBK:s klubbhus

Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Jan Sörensen Figeholm 076-946 01 71 8
Anders  Robertsson Figeholm 0491-312 19 9
Gösta Karlsson Figeholm 070-620 95 69 10
Bertil Jonsson Figeholm 076-793 12 15 11
Göran Svensson Figeholm 070-778 36 01 12
Martin Eddysson Figeholm 070-918 04 55 13
Mats Gustavsson Fårbo 072-313 31 82 14
Peter   Berglund Figeholm 070-636 82 73 15
Patrik Lundgren Oskarshamn 073-508 81 41 16
Rickard Hobro Figeholm 0739-85 83 91 17
Hans Gran Figeholm  0766-32 34 87 18 
 Arbetsdag  klubbhuset
  19
Leif  Forsberg Figeholm 0491-313 46 20
Peter Gerdehag Oskarshamn 0491-771 60 21 
Johan Nickolausson Värnamo 070-210 11 53 22
Jimmy Nilsson Fårbo 070-354 61 04  23
Anders Nilsson Virsjödal 070-302 41 01 24 
John-Erik Emanuelsson Figeholm 070-321 59 10 25

Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB