Städlista FBK:s klubbhus 2022 Vecka 2 - Vecka 16 
Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Jan Nilsson Figeholm 070-6161934 2
Bertil Hemmingsson Figeholm 070-2182217 3
Mattias Pettersson Figeholm 070-693 12 09 4
Gert Nimblad Kalmar 070-8115663 5
Roger Löfqvist Figeholm 070-6268188 6
Robert Eklund Figeholm 073-0383988 7
Linus Engström Figeholm 073-5052650 8
Jan Andersson Fårbo 070-3481641 9
Arne Olsson Misterhult 070-583 40 39 10
Richard Hobro Figeholm 0739-85 83 91 11
Jan Robertsson Figeholm 0491-314 45 12
Anders Hjelm Fårbo 070-302 55 99 13
Katarina Odén Figeholm 076-8331729 14
Carina Karlsson Figeholm 070-659 75 10 15
Mats Gustavsson Fårbo 072-3133182 16
Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB