Städlista FBK:s klubbhus 2022 Vecka 14 - Vecka 39 
Förnamn Efternamn Postadress Telefon Vecka
Katarina Odén Figeholm 076-8331729 14
Carina Karlsson Figeholm 070-659 75 10 15
Mats Gustavsson Fårbo 072-3133182 16
Kenneth Bojstedt O-hamn 070-557 40 80 17
Klubbhusstädning


18
Niklas Högerås Grönö 0491-44 10 20 19
Hannes Berggren Fårbo 070-684 40 26 20
Håkan Sjöqvist Figeholm 070-5379457 21
Anders  Robertsson Figeholm 0491-312 19 22
Göran Svensson Figeholm 070-778 36 01 23
Magnus Nicklasson Figeholm 070-646 63 13 24
Peter Berglund Figeholm 070-6368273 25
Jonas Kjellander Örebro 073-4128346 26
Henrik Håkansson Rönninge 070-6884236 27
Leif Tengstedt Älvsjö 08-99 79 21 28
Håkan Svärdman Stockholm 0708-315362 29
Claus Andersen Virserum 0495-316 86 30
Hans Linderståhl Lenhovda 070-5520971 31
Kent Lagergren Lenhovda 0474-207 45 32
Peter Lindrot Eksjö 070-2059937 33
Martin Lyth Linköping 076-108 66 90 34
Ulf Zimmermann Vetlanda 070-8640116 35
Klubbhusstädning


36
Kristoffer Lundgren Figeholm 076-882 07 50 37
Rickard Gustafsson Fårbo 073-632 81 60 38
Jimmy Lindh Påskallavik 076-1154080 39
Alla som är medlemmar och har båt, i sjön eller upplagd, inom FBK:s område har åtagit sig att hjälpa till med städning av vårt fina klubbhus. Nyckeln finns att hämta i Restaurang Dolce Vita. Städanvisningar sitter på insidan av städskrubbsdörren (under trappan). Städning utföres företrädesvis någon gång i slutet på tilldelad vecka.Om städtillfället är illa valt för Dig, försök att själv byta med någon på listan eller hör av Dig till undertecknad.Tack för Din insats. OBS.GLÖM INTE SIGNERA utfört arbete.
Eva Wörmke tel.073-9860165 e-post eva.wormke@gmail.com
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB