FBK styrelse 2019

FBK Styrelse - 2020


Riktnumret till samtliga är 0491 såvida inget annat står!


Styrelsen    
Ordförande Richard Hobro 073-985 83 91
Vice ordförande Maj-Britt Hansson 070-571 01 45
Sekreterare Kerstin Hemmingsson 070-218 22 17
Kassör Claes Wörmke 072-341 19 10
Ledamot Bernt Johansson 070-202 03 88
Ledamot Rolf Wiberg
073-074 20 51
Ledamot Mattias Petersson 312 09
Ledamot Mats Gustafsson 072-313 31 82
Ledamot Ingela von Post 070-253 42 72
Suppleanter Kjell Carlsson 072-504 69 62
  Elin Larsen 076-1864367
  Carina Ackling 070-83 48 480
 

Revisorer    

Lars Nilsson 311 28
  Edvard Dunge 316 64
Suppleant Håkan Odéhn 317 29
     
Båtplatsansvarig    
  Magnus Nicklasson 070-646 63 13
    
 
Årbladet    
 Sammankallande Inger Nicklagård 070-363 14 56
  Maud Ericsson  070-356 65 38 
  Britt-Marie Gunnarsson  073-069 93 12 
  Siv Persson  073-140 49 80 
Informationsansvarig & PR    
  Hantera av styrelsen   
     
Webbansvarig    
  Ulrika Hanström   070-642 96 50  
     
Gästhamnsansvarig    
  Rolf Wiberg 073-074 20 51

 
Försäkringsansvarig    
  Magnus Nicklasson 070-646 63 13
     
Registeransvarig    

Hanteras av kassören  
     
Valberedning  

Sammankallande Inger Nicklagård 070-363 14 56
  Eva Wörmke 073-986 01 65

Leif Lindh 070-576 22 05
  Maud Ericsson  070-356 65 38 
Suppleant Carl Söderström
070-398 91 04
 

     
Besiktningsmän (se besiktningsmannakommittén)
 testPer MalmströmEmmy FornanderJonne EmanuelssonMaja HanssonMattias PetterssonMats GustafssonMagnus Holmgrendfg
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB