FBK Styrelse - 2020


Riktnumret till samtliga är 0491 såvida inget annat står!


Styrelsen    
Ordförande Richard Hobro 073-985 83 91
Vice ordförande 312 09
Sekreterare Kerstin Hemmingsson 070-218 22 17
Kassör Claes Wörmke 072-341 19 10
Ledamot Bernt Johansson 070-202 03 88
Ledamot Rolf Wiberg
073-074 20 51Ledamot Mats Gustafsson 072-313 31 82
Ledamot Ingela von Post 070-253 42 72
Suppleanter Håkan Odèhn 073-5371260
  Louise Nikolausson 070-602 88 51
  

 

Revisorer    

Lars Nilsson 311 28
  Edvard Dunge 316 64
Suppleant Peter Berglund 070-636 82 73
     
Båtplatsansvarig    
  Magnus Nicklasson 070-646 63 13
    
 
Årbladet    
 Sammankallande Inger Nicklagård 070-363 14 56
  Maud Ericsson  070-356 65 38 
  Britt-Marie Gunnarsson  073-069 93 12 
  Siv Persson  073-140 49 80 Informationsansvarig & PR    
  Hantera av styrelsen   
     
Webbansvarig    
  Hanteras av styrelsen  
     
Gästhamnsansvarig    
  Rolf Wiberg 073-074 20 51

 
Försäkringsansvarig    
  Magnus Nicklasson 070-646 63 13
     
Registeransvarig    

Hanteras av kassören  
     
Valberedning  

Sammankallande Eva Wörmke 073-986 01 65
  Inga-Lill Hobro 070-453 98 65

Leif Lindh 070-576 22 05
Suppleant Carl Söderström
070-398 91 04
 

     
Besiktningsmän (se besiktningsmannakommittén)
 test Per Malmström Emmy Fornander Jonne Emanuelsson Maja Hansson Mattias Pettersson Mats Gustafsson Magnus Holmgren dfg
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB