FBK

Välkommen till årsmöte

Välkomna till årsmöte lördag den 19 mars kl 18:00 i Höganäslokalen

 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns i Årbladet nummer 1 2022

 

Dagordning

  1. Godkännande av kallelsen.
  2. Godkännande av föregående mötesprotokoll (höstmöte).
  3. Godkännande av röstlängd.
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
  5. Val av ordförande vid behandling av punkterna 6-12.
  6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  7. Ekonomisk berättelse.
  8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  9. Frågan om ansvarfrihet för styrelsen och kommittéer.
  10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
  11. Val av två revisorer samt suppleant.
  12. Val av valberedning.
  13. Behandling av från styrelsen och revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.
  14. Behandling av till årsmötet ställda förslag och motioner.
  15. Fastställande av års- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
  16. Beslut om säsongens verksamhet och presentation av styrelsen beslutade investeringar.
  17. Utdelning av utmärkelser och avtackningar
  18. Övriga ärenden
  19. Mötet avslutas
   .

Skrivelser/förslag ska vara FBKs styrelse till handa senast 11 mars.

 

Efter mötesförhandlingarna bjuder FBK på enkel förtäring inkl. läsk/lättöl. Övrigdryck kan köpas till självkostnadspris.2022-03-03

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida
Senast uppdaterad 2021-07-14

Evenemang

Väder i Figeholm

Vacker skärgård

 • BurreBurre
 • Figeholm på sommarenFigeholm på sommaren
 • FartygFartyg
 • FBK båtklubb hamnFBK båtklubb hamn
 • GästhamnGästhamn
 • FigeholmFigeholm Konsum ån
 • GrillfestGrillfest
 • Midsommar FBKMidsommar FBK
 • FikaFika
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB