Aktivitetskommittéer i Figeholms Båtklubb

Sjösättning/Torrsättning
Sammankallande Rose-Marie Wiberg
Carina Ackling

Elin Larsen
Lena Bergvall
Höstmöte/Årsmöte
Sammankallande Rose-Marie Wiberg
 
Rolf Wiberg
    Dagmar Csott
    Volker Csott
    Annika Smedberg
    Karin Sjöqvist
    Jan Smedberg
    Carina Ackling
Midsommar vid klubbstugan Preliminärt    
Sammankallande   Rose-Marie Wiberg
   
Rolf Wiberg
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB