Verksamhetsberättelse för Figeholms Båtklubb 2019Verksamhetsberättelsen avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

I slutet på 2019 räknade båtklubben drygt 300 medlemmar.

MötenProtokollförda ordinarie styrelsemöten har avhållits vid tio tillfällen. Årsmöte och höstmöte har avhållits enligt stadgarna. Aktivitetskommittén ordnade tillställningarna.Årsmöte

På årsmötet den 16 mars 2019 deltog ett fyrtiotal medlemmar samlade i Höganäslokalen. Ordföranden Per Malmström öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Kallelsen, föregående mötesprotokoll samt röstlängd godkändes av mötet varefter. Lena Bergvall och Edward Dunge valdes till justeringskvinna/man.

Följande personer valdes till styrelsen, suppleanter, revisorer och valberedning.

Styrelsen

Richard Hobro, ordförande                          nyval, 2 år

Kerstin Hemmingsson, sekreterare             nyval, 2 år

Mats Gustafsson, ledamot                           omval, 2 år

Bernt Johansson, ledamot                           omval, 2 år

Ingela von Post Andrée, ledamot                omval, 2 år

 

Suppleanter, väljs på ett år

Carina Ackling                                             omval

Elin Larsen                                                   omval

Kjell Carlsson                                               nyval

 

Revisorer, väljs på ett år

Edvard Dunge                                              omval

Lasse Nilsson                                               omval

Håkan Odén, suppleant                               omval

 

Följande styrelsemedlemmar kvarstår ett år:

Maja Hansson, vice ordförande                 

Claes Wörmke, kassör                               

Mattias Pettersson, ledamot                       

Rolf Wiberg, ledamot                                  Valberedning, valda för ett år

Sammankallande                   Inger Nicklagård, omval
Leif Lindh, omval

Eva Wörmke, omval

Maud Ericsson, nyval
Suppleant      Carl Söderström, omval    May Andersson från hobbygruppen överlämnade en pengagåva om 5000 kronor till Håkan Sjökvist, som representant för PB Holger gruppen. FBK fick en gåva om 2000 kronor från hobbygruppen. Hobbygruppen består av ca 13 damer som träffas varje onsdag i klubbhuset för att göra olika slags handarbeten som sedan säljs på marknader.

Efter mötet bjöds det på smörgåstårta med dryck, kaffe och kaka.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls den 2 april 2019.

Enligt FBK:s stadgar ska det finnas två firmatecknare. Mötet bekräftade Richard Hobro,
ordförande, och Claes Wörmke, kassör som nuvarande firmatecknare för FBK.
De tecknar firman var för sig.

Höstmöte 2019

Ett fyrtiotal medlemmar deltog i höstmötet den 9 november 2019.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sven-Gunnar Persson och Classe Wörmke. Enligt valberedningens förslag valdes funktionärer in olika kommittéer.Aktivitetskommittéer

Sammank. samtliga aktivitetskom.          Rose-Marie Wiberg

Sjö- och Torrsättning                                Carina Ackling

Lena Bergvall

                                                                 Elin Larsen

 

Års- och höstmöten                                  Carina Ackling

                                                                 Dagmar Csott

                                                                 Volker Csott

                                                                 Annika Smedberg

                                                                 Janne Smedberg

                                                                 Karin Sjöqvist

                                                                 Rolf Wiberg

                                                                

Midsommar                                              Rolf Wiberg

Grupp saknas!

Besiktning                           Sammank.    Kjell Carlsson

                                                                 Åke Josefsson

                                                                 Gunnar Svensson

 

Bojkommittén                     Sammank.    Sebastian Nilsson

                                                                 Jonas Jonsson

                                                                 Ulf Karlsson

                                                                 Petter Montán

 

Båtplatsansvarig                                       Magnus Nicklasson

 

Eskader och kappsegling/  Sammank.    Peter Nilsson

/motor                                                       Jonas Halt

                                                                 Kent Lagergren

                                                                 Heiko Maass

 

Försäkringsansvarig                                 Magnus Nicklasson

 

Gästhamnskommitté          Sammank.    Rolf Wiberg

                                                                 Mats Gustafsson

                                                                 Anne Gustafsson

                                                                 Heikki Hämäläinen

                                                                 Bernt Johansson

Hobbygruppen                    Sammank.    May Andersson

(gruppen bestämmer själv sin sammansättning)

Materielkommittén             Sammank.    Mattias Pettersson

                      Arbetsledare/Klubbhus       Eva Wörmke

                                                                 Philip Diemert

                                                                 Bertil Hemmingsson

                                                                 Heikki Hämäläinen

                                                                 Leif Lindh

                                                                 Sam Olsson

                      Arbetsledare/Holmen         Mats Gustafsson

Anne Gustafsson

                                                                 Daniel Ek

                                                                 Jonas Jonsson

                                                                 Sebastian Nilsson

                                                                 Per Sjögren

                                                                 Janne Smedberg

                                            Gräs              Karl-Ivan Åkerman

 

Pontonbåtskommittén        Sammank.    Bengt-Åke Persson

                                            Sekreterare   Jan Nilsson

                                            Ekonomi       Börje & Lena Nilsson

                                                                 Mats Andersson

                                                                 Kent Källström

                                                                 Leif Lindh

                                                                 Petter Montan

                                                                 Kurt Nilsson

                                                                 Anders Olsson

                                                                 Håkan Sjökvist

                                                                 Roland Skärkarl

                                                                 Carl Söderström

                                                                 Ingemar Turesson

 

Slipiskommittén                  Sammank.    Roger Löfqvist

                                            Admin.          Magnus Nicklasson

Ungdomskommittén           Sammank.    Rasmus Fornander

                                            Sekreterare   Patrik Fornander

                                                                 Pelle Bergvall

                                                                 Rasmus Ek

                                                                 Louise Nikolausson

                                                                 Max Stenberg

                                                                 Anna Stenström

                                                                 Lukas Söderlund

Webbansvarig                                          Ulrika Hanström

 

Årbladet                              Sammank.    Inger Nicklagård

                                                                 Maud Ericsson

                                                                 Britt-Marie Gunnarsson

                                                                 Siv Persson

 

Ordförande med flera gav en kort återblick från den genomförda säsongen. Se protokoll för höstmötet som finns i Årbladet nr 4.Uppstartsmöte

Lördagen den 13 april hölls uppstartsmöte för hamnvärdar och funktionärer i Höganäslokalen med samkväm och god mat.

Ungdomsevent

Den 13/7 genomfördes ett ungdomsevent tillsammans med Figeholms Marin ute på Seglarholmen. Deltagarantalet sattes till max 30 och dessa platser fylldes snabbt. Ungdomarna delades upp i fem grupper, föräldrar medverkade under dagen. Ungdomarna fick bland annat prova på vattenskidor, wakeboard, åka ring, paddla och åka vattenskoter. Sjöräddningen deltog och informerade om sin verksamhet och vilka regler som gäller på sjön.Gudstjänst och Våffeldag på Seglarholmen

Det genomfördes en gudstjänst den 7 juli på Seglarholmen. Sjöräddningen och PB Holger stod för transporten.

Den 14 juli genomfördes en våffeldag på Seglarholmen arrangerad av hobbygruppen även denna gång svarade PB Holger för transporten.

Båten Shalom besökte vår hamn den 27 juli.

Utbildning & SISU

Under år 2019 har FBK haft och rapporterat 13 lärgrupper till SISU Smålandsidrotten. Resursen som föreningen får genom att rapportera lärgrupper kan användas till föreningsutveckling såsom studiebesök, planeringskonferens, inköp av studielitteratur och utbildningsmaterial. För våra ungdomar som deltar i Seglarskolan och Seglarlägret erhåller vi Lokalt Aktivitetsstöd, statsbidrag genom Riksidrottsförbundet. SISU anordnar regelbundet träffar för Idrottsklubbarna i Oskarshamns kommun och vid Bidragskväll den 23 oktober informerade SISU och Oskarshamns kommun, Fritidskontoret om vilka bidrag vi som förening har möjlighet att söka. Från 1 januari 2020 byter SISU Smålandsidrotten namn till RF SISU Småland.Stöld

Klubben drabbades av en stöld i samband med att klubbens båtar togs upp. Lilla Uttern inklusive ny motor stals. Polisanmälan gjordes och båt och båttrailer hittades senare men motorn var borta.

 

KommittéerSjösättning och torrsättning

Sjösättning ägde rum den 27 april och torrsättning den 28 september. Aktivitetskommittén ordnade varmkorv, bröd och smörgåsar samt kaffe.

Materielkommittén

Kommittén har bestått av sammankallande Mattias Pettersson, Bertil Hemmingsson, Heikki Hämäläinen, Mats & Anne Gustafsson, Eva Wörmke, Philip Diemert, Leif Lindh och Karl-Ivan Åkerman.

Kommittén har haft ett planeringsmöte under året samt ett flertal samtal och kontakter mellan kommitténs medlemmar för att driva arbetet vidare.
Under våren har kommittén organiserat arbetstillfällen för medlemmarna och efter sommaruppehållet även under hösten. Liksom de senaste åren var de schemalagda tillfällena tre till antalet under våren och tre under hösten. Uppslutningen har varit god!

Vad det gäller beting vill kommittén ha in önskemål om detta i god tid. Kommer man i ”sista minuten” finns inte så mycket kvar att göra. Då båtarna står på land och frosten nyper är det svårt att hitta meningsfulla uppgifter för de som vaknat i elfte timmen.

En hel del bryggreparationer och löpande underhåll har hållit kommittén sysselsatt. Bland annat har grönområden har ansats, vass klippts och målning utförts där det behövts.
Även våra maskiner behöver underhållas Utternbåten kräver en hel del omsorg för att kunna tjänstgöra även framledes.
Åkgräsklipparen har fått sedvanlig översyn av Karl-Ivan.

På Seglarholmen har mycket gjorts, taket är reparerat och fönstren är bytta. Men i vanlig ordning finns mer att bita i till kommande säsong. Mats och Anne kommer till årsmötet att presentera vad som gjorts och vad som återstår.

Löpande verksamhet kring klubbhus och Seglarholmen har bedrivits av en kärntrupp välkända eldsjälar. Utan deras insatser vore inte våra anläggningar i det fina skick de nu är i! Några personer har löpande utfört sin arbetsplikt som beting, något som fungerat bra.

Kommittén välkomnar fler medlemmar att höra av sig med synpunkter, förbättringar, förslag och lösningar på problem. Finns intresse går det bra att ingå i kommittén.

Gästhamnen

Kommittén har under 2019 förutom sammankallande Rolf Wiberg bestått av

Barbro Hämäläinen, Heikki Hämäläinen, Mats Gustafsson, Bernt Johansson, Dagmar Csott.Kommittén har haft 4st. planerade möten, förutom mail och telefonkontakt.

Liksom tidigare år vill vi i gästhamnskommittén tacka alla som ställt upp som hamnvärdar under 2019

Vi har som tidigare år fått mycket beröm från våra gäster gällande våra hamnvärdar.

Under perioden veckorna 25-27 och 28-30 fick vi hjälp av 3 feriearbetare, Lucas, Robin och Kaspian.Vi hade under säsongen 1459 gästhamnsnätter. Detta är en uppgång på nästan 8% jämfört med 2018.

I början av juli öppnade vi ställplatserna på Vasakajen och vi hade fram till säsongens slut haft besök av 357 husbilar.

Tyvärr kommer vi inte att kunna ha ställplatserna öppna 2020.I början av juli öppnade vi vårt hamncafé. Detta blev en uppskattad service för både hamngäster och boende i Figeholm med omnejd.

Vi sålde 346 våfflor. Det kunde ha varit många fler sålda men det stora problemet är att få medlemmar att ställa upp i cafét. För att serveringen skall fungera riktigt bra måste bemanningsproblematiken lösas.

För att möjliggöra servering även om det inte är uppehållsväder kommer vi under vintern / våren 2020 att bygga ett skärmtak över terrassen.Eftersom gästhamnen är en mycket viktig funktion inom Figeholms båtklubb ser vi fram emot och hoppas att de som varit hamnvärdar under 2019 också kan och vill ställa upp nästa säsong. Vi hoppas naturligtvis att fler personer kan ställa upp som hamnvärdar under 2020.

Tänk på att hamnvärdar är ett måste för att kunna bedriva gästhamnsverksamhet.Följande har bl.a. hänt under 2019

·         Välkomstfoldern ”Välkommen till Figeholm” uppdaterades.

·         Möjlighet att vara hamnvärd endast halva veckor infördes och detta föll väl ut.

·         Städning av våra servicebyggnader utfördes under säsongen av 2 ungdomar.

·         Caféverksamheten startade i Juli.Kommittén välkomnar medlemmar att höra av sig till gästhamnskommittén med synpunkter och förslag för kommande säsong.Seglings- och trivselkommittén

Nya ansvariga i kommittén har tillkommit. För oss har det handlat om att bygga upp verksamheten sakta men säkert. Hellre kvalité än kvantitet och 2019 får ses som ett mellanår, där vi inriktade oss på gemenskap. En lyckad eskader genomfördes 10-11:e augusti. På grund av hårt väder denna helg blev destinationen Oskarshamn. Fem segelbåtar och 16 deltagare deltog på eskadern. Ungdomskommittén

8/5 Uppstart av Vårsäsongens jollesegling med information för barn och föräldrar, därefter segling. 14 deltagare under året seglade optimist och C55. Träningen har varit förlagd på torsdagar för att inte krocka med Fårbo FF för mycket.

 

16-20/6 Årets seglarvecka med 32 deltagare och totalt 16 ledare/tränare. Störst fokus under veckan låg på att segla optimist, alla grupper fick tillfälle att även prova på C55. Under veckan har man provat på stagvändningar, gippar och kapsejsning samt en enklare tävling. Veckan avslutas vid klubbhuset med märkes och diplomutdelning i föräldrars närvaro.

 

22/8 Uppstart för höstens jollesegling. Höstens seglingar blev totalt 8 ggr då inräknas ett klubbmästerskap och ett kommunmästerskap.

 

7/9 Klubbmästerskap med 3 startande deltagare i optimist. Avslutades med prisutdelning. Årets klubbmästare blev Fridtjof Diegelmann. Valentin och Fredrik kom i mål kort därefter.

 

8/9 Kommunmästerskapet seglades i Oskarshamn med samma 3 seglare från FBK.

 

21/9 Avslut för höstterminen med jollevård och korvgrillning.

 

Under året har kommittén bestått av;

Sammankallande Rasmus Fornander.
Lucas Söderlund, Patrik Fornander, Rasmus Ek, Max Stenberg, Evelina Karlsson, Louise Nikolausson, Anna Stenström, Pelle Bergvall.

 

Under seglarveckan deltog dessutom Wilma, Jacob, Olle, Kaspar, Gert, Rikard, Kent och Krister stort tack till er!

 

Förutom ovanstående aktivitet har kommitténs medlemmar vid flertal tillfällen haft olika möten och materialvård.  Bojkommittén

Bojar på Vasakajen har åtgärdats för att kunna hantera större båtar (12-15 ton), bojstenarna väger ca 2,5 ton. Utöver detta har sedvanlig tillsyn och åtgärder av bojar genomförts.PB Holger

I början av året samlades PB-gänget för en genomgång av vad som behövdes göras inför detta nya år. Första genomgången gjordes på ett möte i februari där det behandlades en genomgång av möte FBK styrelsemöte samt ekonomin för PB. En kontroll av ekonomin för körningarna gav en utökad kostnad som behöver täckas på något sätt. Ett förslag från PB kommittén till styrelsen att ge den nya ostbryggan ett namn ”Lennarts Brygga” och detta godkändes på senare FBK-möte. En genomgång gjordes även av vad som behöver göras med båten PB-Holger, kapellet, dynor, flytvästar kontroll av båten pontoner, serviceavtal med Marinan mm.

Den 16 april gjorde en utbildning på vår nya hjärtstartare samtliga var närvarande. Efter detta genomfördes ett säkerhetsmöte som Kent och Roland ordnade.

I följande möten genomfördes fortsatt planering inför våren med förslag att göra en repetitionskurs med den inköpta hjärtstartaren som även skulle komma nya medlemmar i PB-gruppen till del. Förberedelse inför sjösättningen diskuterades samt att genomföra en kontroll av materialtjockleken på pontonerna, som skulle utföras med hjälp av marinan.

Sjösättningen gick som planerat och kapellet och övriga detaljer som behövdes för att få båten i drift monterades. Därefter var PB Holger klar för sina första körningar för året.

I början av säsongen fick vi problem med vårt bokningssystem som vi fick göra om en del, vilket gjorde att vi delade upp bokningar i 3-veckors intervaller som fortsatte under tiden till säsongen var över. Våffeldag, friluftsgudstjänst och ett nytt events på Seglarholmen som var planerat av FBK kördes som planerat.

Under sommaren fick vi ett besked att Holger Hägg hade avlidit och PB gruppen medverkade på denna begravning. I övrigt löpte bokningar och körningar på som vanligt under sommaren.

I september började säsongen lida mot sitt slut. PB-gruppen tog ett möte ute på Seglarholmen för att inviga den nya Ostbryggan till ”Brygga Lennart” namnet som godkänts av FBK styrelse. Det diskuterades även en del åtgärder som behöver åtgärdas på båten till nästa år bl.a. kapellet, dynorna som behöver kläs om, förarstolen behöver bytas, paddan för navigering behöver fästas upp på något sätt, flytvästar till besättningen, mm.

Efter de sista körningarna togs båten upp på marinan i början av oktober och kördes upp till sin vinterförvaring i Laxemar.

I slutet av september gjordes ett sista möte för året med en summering av åtgärderna som måste göras på båten samt en planering av en julfest som genomfördes den 29 november i Höganäs med julbord som ordnades av Folkhögskolan i Oskarshamn.Redovisning enligt loggboken: Körningar 76 st.           Total distans 427

                                                  Personer 543               Rullstolar 56

                                                  Rullatorer 10 (tas normalt inte med på resan)Summeringen ger en liten minskning jämfört med 2018.

Antal registrerade och genomförda möten för PB-kommittén är 6 samt en utbildning i HLR som samtliga var med på.

Under året har Jan Berkeskär lämnat P/B-gruppen och Mats Andersson samt Ingemar Turesson tillkommit

 

Aktivitetskommittén års- och höstmöten säsongen 2019

Kommittén har förutom sammankallande Rose-Marie Wiberg består av Carina Ackling, Dagmar Csott, Volker Csott, Annika Smedberg, Jan Smedberg, Karin Sjökvist och Rolf WibergKommittén har haft flera möten samt mejl och telefonkontakt.

Kommittén har planerat för matlagning servering och dukning vid årsmöte och höstmöte.

Som vanligt serverades smörgåstårta vid årsmötet och varmrätt och dessert vid höstmötet.

Kommittén välkomnar medlemmar att höra av sig med synpunkter och förslag inför kommande säsong.

Aktivitetskommittén sjösättning / torrsättning säsongen 2019

Kommittén har förutom sammankallande Rose-Marie Wiberg består av Maud Ericsson, Lena Bergvall, Elin Larsen, Carina Ackling och Barbro Hämäläinen.Kommittén har haft ett möte samt mejl och telefonkontakt.

Kommittén har planerat för servering vid sjösättning och torrsättning.

Som vanligt serverades förutom kaffe och annan dryck även varmkorv, ost och skinkfrallor samt hembakade bullar (vid båda tillfällena bakade av Lena).

Kommittén välkomnar medlemmar att höra av sig med synpunkter och förslag inför kommande säsong.

Aktivitetskommittén midsommar säsongen 2019

Kommittén har förutom sammankallande Rose-Marie Wiberg bestått av Barbro Hämälainen, Heikki Hämäläinen, Elin Larsen, Mikael Hedberg och Rolf Wiberg.Kommittén har haft ett möte samt mejl och telefonkontakt.

Kommittén har planerat för bakning, servering och dukning inför midsommarfirandet vid klubbhuset, där även Dagmar Csott, Volker Csott, Lotta Wiberg, Andrea Wiberg och Jon Sjöblom hjälpt till.

Det serverades förutom hembakad midsommarbakelse, kaffe och läskedrycker vid klubbhuset.

Kommittén välkomnar medlemmar att höra av sig med synpunkter och förslag inför kommande säsong.

Årbladet

Klubbtidningen Årbladet, som under året utkommit med fyra nummer. Skribenterna Mattias Pettersson och Inger Nicklagård har alltid sett fram emot nytt material från medlemmarna.

Ekonomi

 

Vår förenings ekonomiska situation är fortsatt god, där en planerad investering flyttats fram i tiden till förmån för en nytillkommen investering i form av nya Y-bommar.Det faktiska utfallet för verkliga inkomster under året ligger över budget.

Konton, som ”sticker” ut är gästhamnsinkomster med 126% av lagd budget, vilket kan förklaras av att vi underåret förutom en bra gästbåtssäsong även haft ställplatser på Vasakajen, vilket i sin tur inneburit att vi fått ett tillskott på ca 90 000.

Över budgeten visar kontot för gåvor och bidrag till vår pontonbåt, som överskrider budgeterade belopp.

Även om en del medlemmar med båtplatser lämnat oss, så har dessa snabbt ersatts av medlemmar från båtplatskön. Beloppet för aktuellt konto tillhör inte något av de större i resultatrapporten, men även om trenden är svagt nedåtgående visar det att vår hamn är mycket populär bland båtfolket i våra trakter.

De sammanlagda kostnaderna för vår förening utgör kr 613 720 eller 86% av den lagda budgeten för 2019. Siffrorna anger att vi inte genomfört åtgärder enligt budget samtidigt som vi generellt varit återhållsamma med våra budgeterade medel.

Rörelseresultatet för räkenskapsåret belöper sig till kr 389 830 eller 144% ställt mot årets budget.

Tar man sedan i beaktande årets avskrivningar kr 211 526 så landar vi på ett plusresultat av kr 178 513 eller 126% gentemot årets budget.

Årets stora utgiftsposter är kostnader för:·         Nya Bojstenar Vasakajen 53 000

·         Nya Y-bommar till Klubbhuskaj och Vasakajen 179 000

·         Nya motorer till ungdomskommittén 66 000

Beloppen har lagts in för avskrivning vilket innebär att kommande årsresultat kommer att belastas. Tyvärr inträffade en stöld på en av de nya motorerna samt att försäkringen inte var korrekt uppdaterad varför full ersättning inte erhölls, full avskrivning har gjorts för denna som en engångsavskrivning.En mer specificerad genomgång av klubbens ekonomiska verksamhet kommer i vanlig ordning att föredras på årsmötet 2020.På styrelsemötet i december 2019 fastställdes klubbens budget för år 2020.

Pågående & avslutade projekt i FBK

 

Y-bommar

Styrelsen har köpt in Y-bommar för att ersätta bojarna vid Gamla kajen (inte gästhamnsplatserna) och bojarna vid flytbryggan på Vasakajen med Y-bommar. Montaget kommer att genomföras i april 2020 och då kommer även förstärkningar av flytbryggan vid Vasakajen att behöva göras.

 

Ställplatser Vasakajen

Redan 2017 hade FBK ställplatser för husbilar på Vasakajen. Tillståndet drogs in efter att några boende överklagat beslutet och att Mark- och Miljödomstolen beslutat att inte tillåta ställplatser eftersom det inte fanns med i detaljplanen för området.

Oskarshamns kommun föreslog då att FBK skulle söka ett tidsbegränsat bygglov eftersom detaljplanen fortfarande inte var ändrad. FBK lämnade in en bygglovsansökan som godkändes av kommunen (2019-05-28). Även denna gång överklagade några boende kommunens beslut och länsstyrelsen upphävde kommunens beslut (2019-07-19). FBK hade då redan påbörjat verksamheten (från första juli). FBK överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen som avslog vårt överklagande 2019-12-06 med motiveringen att det inte finns någon detaljplan som tillåter uppställning av husbilar.

Efter dialog med kommunstyrelsens ledning har FBK beslutat att invänta kommunens framtagande av ny detaljplan som är planerad att innehålla ställplatser för husbilar på Vasakajen. Det ligger i både kommunens, FBK-s och samhällets intresse att värna om turismen i Figeholm.Båtplatser

En översyn av båtplatser kommer att göras på Gamla kajen, Vedudden och Vasakajen eftersom storlek på båtar ändrats genom åren men placering av båtarna inte hängt med.Januari 2020Styrelsen för Figeholms Båtklubb
 Richard Hobro                                                                Maja Hansson

Ordförande                                                                    Vice ordförande

Claes-Göran Wörmke                                                   Kerstin Hemmingsson

Kassör                                                                            Sekreterare

Bernt Johansson                                                            Ingela von Post Andrée

Ledamot                                                                         Ledamot

Mats Gustafsson                                                            Mattias Pettersson

Ledamot                                                                         Ledamot

Rolf Wiberg

Ledamot       


 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB