FBK

Välkommen till höstmöte

Båtklubbens medlemmar hälsas välkomna till höstmöte med efterföljande supé. Anmälan senast tisdag 2 november

Medlemmar i Figeholms Båtklubb kallas och inbjuds till höstmöte med efterföljande supé i Höganäslokalen lördagen den 13 november kl 18:00

Dagordning

§ 1           Godkännande av kallelse

§ 2           Godkännande av dagordning

§ 3           Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 4           Godkännande av röstlängd

§ 5           Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§ 6           Val av övriga funktionärer

§ 7           Synpunkter och återblickar på årets verksamhet

§ 8           Behandling av frågor från styrelsen och medlemmar som tidigare anmälts till styrelsen före medlemsmötet

§ 9           Förslag och idéer till kommande års verksamhet

§ 10        Utdelning av priser

§ 11        Övriga ärenden

§ 12        Mötet avslutas

 Efter mötet föreläser Rein Lillesaar, ordförande i Smålands Båtförbund, om Svenska Båtunionen och utvecklingen av båtlivet i Blankaholm.

 

Supé

Meny

Varmrätt

Dessert

Kaffe

Pris: 100 kronor per person inklusive läsk och lättöl

Kostnad för övrig dryck tillkommer

Anmälan till supé senast tisdag 2 november (nytt datum för att hinna förbereda maten) lördagen den 6 november till:
Rolf Wiberg, gasthamn@fbk.nu eller tel. 073-074 20 51

Det går självklart bra att bara komma på mötet eller bara på supén

Antalet deltagare kan komma att begränsas på grund av pandemin

 2021-10-17

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida
Senast uppdaterad 2021-07-14

Evenemang

Väder i Figeholm

Vacker skärgård

  • BurreBurre
  • Figeholm på sommarenFigeholm på sommaren
  • FartygFartyg
  • FBK båtklubb hamnFBK båtklubb hamn
  • GästhamnGästhamn
  • FigeholmFigeholm Konsum ån
  • GrillfestGrillfest
  • Midsommar FBKMidsommar FBK
  • FikaFika
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB