FBK

Arbetsdagar FBK 2021

arbetare

Nu är arbetsdagarna för 2021 fastställda. Alla bryggplatsinnehavare och även de med vinteruppställningsplats har 6 tim arbetsplikt per år.

Nedanstående planering gäller för arbetsdagarna under 2021.
Förändringar annonseras på hemsidan och i Årbladet.
Arbetsdagarna börjar alltid 09:00.

Lördag 17 april

Start arbetsdagar
Städning och reparation efter vintern. Underhåll av bryggor.
Utplacering av trädgårdsmöbler, trädgårdsarbete.
Arbetsledare: Bertil, Eva, Heikki, Leif och Mattias

Lördag 8 maj

Vårrustning av Seglarholmen och klubbhuset.
Samling vid klubbhuset kl 9.00
Arbetsledare: Per och Eva

Lördag 15 maj

Arbetsdag
Underhåll av bryggor och inventarier på land. Efter behov.
Arbetsledare: Bertil, Eva, Heikki, Leif och Mattias

Lördag 4 september

Arbetsdag
Underhåll av bryggor och inventarier på land. Efter behov.
Arbetsledare: Bertil, Eva, Heikki, Leif och Mattias

Lördag 11 september

Avrustning Seglarholmen, höststädning klubbhus.
Samling vid klubbhuset kl 9.00
Arbetsledare: Per och Eva

Lördag 9 oktober

Årets sista arbetsdag
Städning och iordningställande inför vintern.
Arbetsledare: Bertil, Eva, Heikki, Leif och Mattias

Arbetsdagarna genomförs på ett sätt anpassat till pandemin och vid tillfället gällande riktlinjer. Avstånd, renlighet och skyddsutrustning kommer att beaktas och tillämpas.
Den som så önskar kan få utföra arbete vid annat tillfälle efter egen planering genom beting.
Vid önskemål om detta ombeds medlemmen att så snart som möjligt kontakta sammankallande eller någon i kommittén för att i samråd få en lämplig arbetsuppgift.

Materielkommittén, Mattias Pettersson2021-03-10

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida
Senast uppdaterad 2021-01-01

Evenemang

Väder i Figeholm

Vacker skärgård

  • BurreBurre
  • Figeholm på sommarenFigeholm på sommaren
  • FartygFartyg
  • FBK båtklubb hamnFBK båtklubb hamn
  • GästhamnGästhamn
  • FigeholmFigeholm Konsum ån
  • GrillfestGrillfest
  • Midsommar FBKMidsommar FBK
  • FikaFika
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB