ANROPSLISTA FÖR FIGEHOLM:s BÅTKLUBB  År 2014

(Anropslistan uppdateras inte efter 2015.)

Efternamn Förnamn Anrop. VHF Mobiltelefonnr
Ahlstedt Bert 8SY3726
Aldenius Sven
0703-72 81 76
Andersson Rune
0709-18 04 62
Andersson Christer
0706-28 88 66
Attermo Arne
0704-53 28 60
Aus Väino 8SY3663 0706-23 54 64
Berg Anders SD 5432
Bergvall Sven-Erik        7SY8409
Blomqvist Gunilla
0708-30 43 35
Björklund Bertil SFC5204 0706-21 22 27
Carlsson Sten
0706-91 12 76
Carlsson Stig
0706-20 71 25
Carlsson Björn SFB4921 0708-99 08 78
Ekström Lars
0702-55 91 25
Emanuelsson John-Erik 7SY3198 0703-21 59 10

Fagerholm Björn             
0703-54 28 05
Fagerström Tore              
0706-40 38 75
Falström Sten
0705-51 85 11
Forsberg Lars 7SY3203 0708-22 01 70
Furst Reiner
0703-62 83 51
Georg Santa SA 5515 0705-40 91 22
Helgosson Jan
070-2489740
Idsäter Erik
0703-12 30 40
Johansson Åke
0705-61 12 48
Johansson Sten
0705-72 40 70
Johansson Siv
0707-41 19 88
Johansson Karl-Arne
0707-41 19 88
Johansson Lennart          
0703-61 30 21
Johansson Brith
0709-22 43 97
Jonsson Jörgen
0703-08 51 42
Josefsson Börje
0708-79 47 56
Josefsson Åke SB 4416
Karlsson Weine      
0706-06 41 88
Karlsson Peranders
0702-95 15 15
Karlsson Christina
0703-68 19 56
Kinnander Roland
0706-92 98 06
Kjellin Krister
0705-76 62 24
Kling Mats
0705-63 15 54
Kroon Torgny             7SY8375 070-66 58 023
Lagergren Evert 7SY2085 0709-61 18 49
Lagergren Kent 7SY2204 0708-49 38 74
Lennmarken Claes
0705-71 80 40
Linderstål Hans SB 2836 0705-52 09 71
Lindh Leif
0736-56 57 55
Montan Petter              SA 3163 0707-36 01 00
Nilsson Kurt-Inge SY8408 0702-15 12 48
Nilsson Mats SB 8133
Nilsson Johan SC5468
Nilsson Lars-Erik
0705-56 03 40
Norberg Fredrik SA 5460 0705-73 41 49
Norsell Rune
0705-87 54 68
Nygren Peter
0702-07 70 00
Nyström Niklas SC 8995
Pettersson Urban 8SY8504
Petersèn Christina 8SY6592
Richt Johnny 7SY9582
Rydersten Björn 8SY3881 0705-21 79 15
Seife Hans
0736-73 26 93
Sjökvist Håkan
0705-37 94 57
Storbjörk Jarl 7SY2140
Sandberg Torgil 7SY2710
Svensson Gunnar
0702-85 66 03
Vedin Göran SA 5440 0702-59 10 87
Waldemar Göran SB 5055 0708-57 11 70
Wiberg Rolf
Rose-Marie
073-0742051
070-2244125
Åberg Bernt
0705-10 59 23

FBK:s Anropslista

Du som vill vara med i FBK:s anropslista eller ändra på något kan Du höra av dig på tfn eller mail till Bernt Johansson.
Senast uppdaterad 2020-08-03
 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB